de Hoevensche MartUit Jaarboek 28 2012 van Heemkundekring De Honderd Hoeven. (Bakkers e.a.)


In dit jaarboek wordt de bewoningsgeschiedenis van het gebied rondom de oude kruiskerk beschreven. Het is het vroegst bewoonde deel van Hoeven, aangeduid met de oude naam 'de cuijpe.
Van alle panden worden zo uitvoerig mogelijk, vanaf de vroegst bekende bewoning tot heden (=2012), alle bewoners beschreven. Dus ook alle personen niet tot de familie Buijs behorend. Bijv. knechten, meiden en kostgangers.
Ook is soms een andere familie, dan de eigenaar, de bewoner van het pand.

Het geheel is, door de omvangrijke verzameling gegevens, niet altijd gemakkelijk te lezen. Maar wel zeer compleet. Hetgeen zeker de opzet van het stuk is geweest.

Het betreft de beschrijving van de panden:

Een overzicht van het totale gebied wordt gegeven in de Kadastrale kaart van 1832.
De omcirkelde nummers zijn bewoond geweest door een of meerdere leden van de familie Buijs.

Voor een fragment genealogie van de familie Buijs in de dorpskern klik hier.

Met dank aan de makers worden de beschrijvingen van enkele, voor onze familie van toepassing zijnde panden, integraal overgenomen.